O zdrowiu

Niebezpieczne składniki materiałów

Kolejne zagadnienie stanowią toksyczne i niebezpieczne składniki materiałów oraz elementów wyposażenia. Szczególnie niebezpieczne związki występują w elementach spowalniających proces spalania (materiały trudno- palne). Tego typu produkty zawierają zazwyczaj brom mogący negatywnie wpływać na zdrowie użytkowników. Na szczęście, najbardziej niebezpieczne związki z grupy polibromowanych difenyloeterów (PBDE) zostały wycofane z produkcji kilkanaście lat temu. Ciągle jednak trudnopalne wyroby plastikowe zawierają związki PBDE, które mogą wywoływać problemy ze strony układu hormonalnego oraz inne zaburzenia rozwojowe. Warto zwrócić uwagę, że w trakcie spalania produkty te uwalniają wysoce toksyczne i rakotwórcze dioksyny lub/i furany. Środki trudnopalne zawierające brom występują w piance poliuretanowej, draperiach z dodatkiem włókien syntetycznych, tkaninach poliestrowych, polietylenowych osłonkach kabli oraz w obudowach niektórych urządzeń. Całkowite uniknięcie tego typu produktów jest niemożliwe, jednak projektanci wnętrz mogą skutecznie minimalizować zakres ich wykorzystania. Na przykład, bardzo często w pomieszczeniach biurowych wykorzystuje się krzesła zawierające trudnopalną piankę poliuretanową. Zamiast tego typu krzeseł można zastosować inne rozwiązania wykorzystując elastyczną siatkę lub zawierające wolne od bromu materiały trudnopalne. Inne niebezpieczne składniki to fluoropolimery, do produkcji których wykorzystuje się kwas perfluorooktanowy (PFOA). Liczne badania wskazują, iż PFOA podwyższa poziom estrogenu i tym samym prowadzi do dysfunkcji testosteronu, powoduje nadczynność tarczycy, a podczas ciąży może prowadzić do wielu powikłań rozwojowych

Porażenie elektryczne

Porażenie elektryczne wskutek przepływu prądu elektrycznego przez ciało ludzkie może wywołać wiele zmian fizycznych, chemicznych i biologicznych w organizmie (a nawet śmierć człowieka) poprzez oddziaływanie na układ nerwowy oraz w wyniku elektrolizy krwi i płynów fizjologicznych. Porażenie elektryczne może się objawiać: – odczuwaniem bólu przy przepływie prądu, kurczami mięśni; – zatrzymaniem oddechu, zaburzeniami krążenia krwi; – zaburzeniami wzroku, słuchu i zmysłu równowagi; – utratą przytomności; – migotaniem komór sercowych (fibryłacja) – bardzo groźnym dla życia człowieka, gdyż zazwyczaj prowadzi do śmierci; – oparzeniami skóry i wewnętrznych części ciała, do zwęglenia włącznie. Prąd przemienny, przepływając przez mięśnie, wywołuje ich silne skurcze. Człowiek obejmujący ręką przewód doznaje skurczu mięśni zginających palce, co powoduje powstanie zjawiska zwanego przymarzamem (nie udaje się oderwać ręki od przewodu). Górna granica wartości prądu oderwania (samouwolnienia) wynosi (przy częstotliwości prądu 50-60 Hz) 10-12 mA. Wszędzie tam, gdzie dochodzi do stykania się i szybkiego rozdzielania różnych ciał, występuje zjawisko elektryczności statycznej. Wyładowania elektrostatyczne mogą doprowadzić do eksplozji w pomieszczeniach o atmosferze grożącej wybuchem, a podczas pracy z podzespołami elektronicznymi, np. przy naprawie lub wymianie modułów pamięci, mogą powstać uszkodzenia przyrządu spowodowane ładunkami elektrostatycznymi zgromadzonymi na osobie naprawiającej. W związku z tym stanowiska pracy elektroników powinny być wyposażone w specjalne