porażenie elektryczne

Porażenie elektryczne

Porażenie elektryczne wskutek przepływu prądu elektrycznego przez ciało ludzkie może wywołać wiele zmian fizycznych, chemicznych i biologicznych w organizmie (a nawet śmierć człowieka) poprzez oddziaływanie na układ nerwowy oraz w wyniku elektrolizy krwi i płynów fizjologicznych. Porażenie elektryczne może się objawiać: – odczuwaniem bólu przy przepływie prądu, kurczami mięśni; – zatrzymaniem oddechu, zaburzeniami krążenia krwi; – zaburzeniami wzroku, słuchu i zmysłu równowagi; – utratą przytomności; – migotaniem komór sercowych (fibryłacja) – bardzo groźnym dla życia człowieka, gdyż zazwyczaj prowadzi do śmierci; – oparzeniami skóry i wewnętrznych części ciała, do zwęglenia włącznie. Prąd przemienny, przepływając przez mięśnie, wywołuje ich silne skurcze. Człowiek obejmujący ręką przewód doznaje skurczu mięśni zginających palce, co powoduje powstanie zjawiska zwanego przymarzamem (nie udaje się oderwać ręki od przewodu). Górna granica wartości prądu oderwania (samouwolnienia) wynosi (przy częstotliwości prądu 50-60 Hz) 10-12 mA. Wszędzie tam, gdzie dochodzi do stykania się i szybkiego rozdzielania różnych ciał, występuje zjawisko elektryczności statycznej. Wyładowania elektrostatyczne mogą doprowadzić do eksplozji w pomieszczeniach o atmosferze grożącej wybuchem, a podczas pracy z podzespołami elektronicznymi, np. przy naprawie lub wymianie modułów pamięci, mogą powstać uszkodzenia przyrządu spowodowane ładunkami elektrostatycznymi zgromadzonymi na osobie naprawiającej. W związku z tym stanowiska pracy elektroników powinny być wyposażone w specjalne