urządzenie wnętrz

Malowanie ścian

Gdy już jest po całej „brudnej” robocie – szlifowaniu, reperowaniu, gruntowaniu itd. – malowanie może być najprzyjemniejszą fazą odnawiania mieszkania. Ten rozdział demonstruje wszystkie techniki i metody nakładania zarówno podkładów, jak i warstw wierzchnich na wszelkie wewnętrzne podłoża. Zawsze pamiętajcie o wskazówkach producenta na temat liczby warstw wymaganych dla danego typu farby, posiłkując się naszymi zaleceniami w „Kolejność czynności” . Rezerwujcie czas na schnięcie między nakładaniem poszczególnych warstw i nie przyspieszajcie, bo to nieuchronnie źle wpłynie na wynik. Kolejność wykonywania pracy jest bardzo ważna, gdyż dzięki niej będziecie realizować określone zadanie jeden raz. Nie ma nic bardziej frustującego jak konieczność pomalowania czegoś drugi raz z powodu złego planowania. Jest podstawową zasadą, że najpierw maluje się sufit, potem ściany i drewno. Zachowanie tego porządku gwarantuje, że chlapnięcia ze sufitu na ściany i zachodzenie farby ze ścian na drewno zostaną przykryte przez kolejny etap malowania. Malowanie mniejszych rzeczy, np. okuć okiennych, zostawia się zupełnie na koniec. Czy to będą farby rozpuszczalnikowe czy wodorozcieńczalne, podczas każdego etapu zostawcie drzwi i okna otwarte dla należytej wentylacji.